AKTUALITY

Články, novinky, oznámení.

Nová odpadová legislativa od 1. ledna 2021

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, jež tvoří neodmyslitelnou součást práva životního prostředí. S potěšením konstatujeme, že environmentální právo je dnes již považováno za velmi důležité právní odvětví a lze důvodně předpokládat, že i v budoucnu jeho význam výrazně poroste. Za zmínku stojí například problematika emisních povolenek sloužících jako nástroj ke snížení emise skleníkových plynů či právní úprava v oblasti boje s globálním oteplováním. Zdá se také, že Česká republika jde konečně cestou vedoucí ke konci zbytečného skládkování odpadů a s tím souvisejícího zvyšování množství vytříděného a recyklovatelného odpadu. Doufáme, že tyto legislativní změny povedou, nejen Českou republiku, ale i právo, směrem udržitelného rozvoje, jehož součástí bude taktéž zálohování plastových lahví, které může rovněž v boji proti plastům a zbytečnému odpadu, pomoci.

Změny v zákoníku práce od ledna 2021

Rozsáhlá novela zákoníku práce, která zavedla významné změny pro zaměstnance i zaměstnavatele, nabývala účinnosti hned nadvakrát, a to k 30. červenci 2020 a následně k 1. lednu 2021. Jejím hlavním motivem je zejména vhodnější provázání pracovního a rodinného života a také vyšší flexibilita. Níže uvádíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.

Změny ve smlouvách o výkonu funkce od 01.01.2021

Nový rok s sebou na poli legislativy přinesl řadu významných změn, jednou z nichž je i rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021. Dovolujeme si Vás informovat o změnách, které mění právní úpravu smluv o výkonu funkce a mohou se tak týkat právě Vás.

PLICKA & PARTNERS JE DOPORUČOVANOU PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2020

3. listopadu 2020 společnost EPRAVO CZ, a.s. vyhlásila výsledky již 13. ročníku nejprestižnější soutěže špičkových advokátních kanceláří v ČR Právnická firma roku 2020.
Záštitu nad letošním ročníkem převzalo, stejně jako v minulých letech, Ministerstvo spravedlnosti České republiky a Česká advokátní komora.

Dočká se česká republika zřízení dětského ombudsmana?

Česká republika byla již delší dobu kritizována ze strany mezinárodních organizací i jiných států za to, že doposud nezřídila instituci tzv. dětského ombudsmana. Jde o úřad, jehož posláním je kontrola naplňování práv dětí, navrhování doporučení ke zlepšení ochrany dětí a vzdělávací i osvětová činnost. Mezi země, které vytvořily funkci ombudsmana pro děti dříve než Česká republika, patří kromě řady větších, vyspělých států například Kolumbie, Bangladéš, Kazachstán nebo Nikaragua.

Již 2. dubna se spouští záruční program COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve čtvrtek 2. dubna 2020 spouští program COVID II, který je určen pro živnostníky, malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Musí stát podnikatelům kompenzovat ztrátu? Ano, ale jen omezeně.

Vláda v souvislosti s pandemií nákazy COVID-19 vyhlásila ode dne 12. března 2020 pro území České republiky stav nouze, v rámci něhož přijala několik krizových opatření dle krizového zákona, která mohou mít zásadní dopad nejen na podnikatele. Jako nejrazantnější opatření je vnímán zákaz přijímání hostů v hotelích a restauracích spojené s omezením otevírací doby a celostátní karanténou omezující volný pohyb osob.

Pracovněprávní aspekty pandemie nemoci COVID-19

Krizová situace související s pandemií nemoci COVID-19 přináší mnohé pracovněprávní výzvy pro zaměstnavatele. Karanténní opatření udržují řadu zaměstnanců doma, zatímco krizová opatření vlády bezprecedentně snížila tržby. Pracovní právo naštěstí poskytuje řadu možností, jak tyto výzvy zvládnout.

Pandemie COVID-19 jako zásah vyšší moci v obchodním styku mezi podnikateli

Pandemie nemoci COVID-19 s sebou kromě zdravotních rizik přinesla celosvětový pokles výkonu ekonomiky. Řada podniků byla v jejím důsledku nucena omezit nebo dokonce zcela přerušit výrobu. Může být pandemie COVID-19 důvodem pro neplnění smluvních závazků?

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32
110 00, Praha 1
Česká republika
+420 212 344 444
info@plickapartners.cz
Sledujte naše sociální sitě
Image
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Functional
Nástroje používané k tomu, abyste měli k dispozici více funkcí při navigaci na webových stránkách, může jít například o sdílení na sociálních sítích.
Azure / Microsoft
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Matomo
OK
Odmítnout